Johan Karl von Monfort

Go back to the table.

 
Father:
Unknown
 
         
Mother:
Unknown
 
   

Johan Karl von Monfort
unknown – 30/11/1832

Baron. Year of birth - 1790 (estimated), year of death - 1833 (estimated). Lived in Minkivtsi, Dunaivtsi region, Podolia, Poland/Russia at landlord Ignacy Ścibor "Redux" Marchocki. His first son Leonard was born 20 November 1813 in Minkivtsy, Podolia. His second son Felix was born 27 February 1819 in the same village. 27 Lipca 1827 roku - Obłata abszytu Janowi Karolowi kapitanowi wojsk austryackich de Monkfort od batalionu pierwszego lekkiej kawalerii ze służby wojsk austryjackich wojsk wydanego. 27 Lipca 1827 - Aktyfikacja patentu Janowi Karolowi Monkfort na urząd woznego służącego z Kancelaryi Królewskiej w Warszawie wydanego 20 augusta 1827 roku - Rellacya pozwu od W. Jana Karola de Monkfort Kapitana Wojsk zagranicznych po Hugona Neymarka 9 klasy komissaryatskiego czynownika o płacenie winnego długu rubli 97 kop. 90 wydanego. 22 novembra 1827 roku: Rellacya przy pozwie od W.Jana Karola Monforta po W.Grzegorza Neymarka 9 klasy kommissyonira o zaplacenie 97 rubli assygnacyjnych za edukacye corek onego wydanego". 15 lutego 1828 roku: Manifest W. Jana Karola Monkforta przeciwko W.Grzegorzowi Neymarkowi o sprzeciwienie sie dekretowi Sadu Ziemskiego Powiatu Baltskiego o nieuplacenie sumy zasadzonej spubliketa zaniesiony. 5 marca 1828 roku: Rellacya pozwu od W.Jana Karola De Monfort Kapitana Woisk Austryjackich poW. Grzegorza Neymarka 9 klasy kommissioniera o wydanie dekretu exekucyjnego do majatku Neymarka y o inne z okolicznosci. His daughter Palmira was born in 1833.

If you know something about this person, please contact the author.

Siblings:

---